In 1957 ook al financiële perikelen bij de NBB

Doordat ik wat aan het graven ben in de Nederlandse dagblad archieven over het Nederlandse basketball, kwam ik dit stukje tegen in Dagblad ‘De Waarheid’ uit het jaar 1957

Basketbal Bond leeft op crediet… Internationaal verder achterop
(Door Jan Weenink)

Het was geen opgewekte vergadering van — pak weg — 6 uur, welke de Nederlandse Basketbal Bond zaterdagmiddag en -avond in Amsterdam hield. We konden daar, voorzover we dat althans nog niet wisten, vernemen dat we internationaal achterop raken, dat de bondspenningmeester persoonlijk met enkele bondsleiders moet bijspringen en de NBB op crediet leeft.. We vernamen nog veel meer. Onder andere, dat een tekort aan zaalruimte het aantal leden deed dalen inplaats van stijgen. Dat een basketballer met 46 gulden per jaar (ongeveer 90 cent per week) heel wat voor zijn sport moet overhebben om die te kunnen beoefenen. Voorts dat door de moeilijke omstandigheden, waarin de Nederlandse amateursport zich bevindt, de contributie voor basketbal eigenlijk nog verhoogd zou moeten worden, maar dat de leden — en terecht! — dat laatste niet meer willen accepteren. Dus de begroting hebben verworpen.

Nog minder internationaal contact?
“Dat was het eind van deze vergadering, die nog een vervolgvergadering gaat krijgen: een verworpen begroting, omdat de vergadering van oordeel was, dat er een grens is aan de financiële opofferingen van de leden. Er werd een speciale commissie gekozen. Die gaat de penningmeester helpen bij het zoeken naar een oplossing voor het begrotingstekort van duizend gulden. Deze commissie gaat desnoods voorstellen, om in uiterste nood dan maar het bondsorgaan op te heffen, te bezuinigen op het bondsbureau en op het internationale contact. ‘
Dit internationale contact Is echter al uiterst gering, gezien de financiële middelen die de NBB ontbreken. We speelden met onze dames alleen tegen België en met onze heren slechts tegen België en Luxemburg. Overdadig Internationaal contact mag dit dus niet heten. Nederland verloor al die wedstrijden. Dus zelfs van Luxemburg, maar als men dan ook weet, dat op zeker ogenblik de training stopgezet werd, omdat dit financieel beter uitkwam! dan zijn zulke slechte resultaten ook geen wonder. We konden evenmin inschrijven voor de Europese kampioenschappen te Sofia.

Kronkelredenering voorzitter
Het aantal leden liep terug. Als gevolg van tekort aan zaalruimte heet het. En te grote financiële offers, zouden we er meteen aan willen toevoegen.
Een van de afgevaardigden wees er op, dat wij met onze jeugd tot 18 jaar zeldzaam goed voor de dag kunnen komen, maar als die jongeren 19 en 20 jaar worden, staat de ontwikkeling meteen stil. Zouden daar de militaire dienst en de gebrekkige training wegens tekort aan financiën niets mee van doen hebben? … Uiterst merkwaardig in deze vergadering was wel, dat voorzitter Schmüll verklaarde, het eens te zijn met het in het Bondsorgaan, tegen de overheid gerichte artikel van secretaris Storm, maar dan vervolgende, kwam diezelfde voorzitter Schmüll tot de „stelling”, dat de Nederlandse sport te lang „in een gewatteerde wieg had gelegen” en het rekenen op overheidssteun gevaarlijk is. Hoe de voorzitter van de NBB het eens kan zijn met dat artikel tegen het „subsidiebeleid” van de overheid (in bedoeld geval het beleid van B en W van Amsterdam) en tegelijk kan verklaren, dat de leden zelf beter offers kunnen brengen dan op subsidies te rekenen, is ons niet duidelijk. Op zijn zachtst gezegd, een vreemde redenering!

Voorwaarden minister…
Derhalve het feit van de niet gewilde contributie-verhoging door de leden, is er de kans, dat het District Amsterdam zijn aandeel in de
kosten van het Bondsbureau niet zal kunnen betalen als het Gemeentebestuur van Amsterdam zijn voornemen uitvoert om de zaalsporten minder subsidie te geven. Daarmee zou de begroting van de NBB volkomen op losse schroeven komen te staan.
Van minister Cals’ departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hoopt de NBB de vorstelijke subsidie van 7500 gulden te krijgen. Aan zulk een subsidie worden dan nog voorwaarden verbonden.
Nog los van het feit, dat in bonden als deze basketbalbond, waar enkele functionarissen uit eigen zak bijbetalen, en welke bond op crediet moet „leven”, heus geen verkeerde dingen van een eventuele subsidie worden betaald, is het een dwaasheid dat een overheidsinstelling aan een krenterige subsidie voorwaarden verbindt. Om dan enkelen zijner topfunctionarissen hun tijd te laten verdoen met overlegde stukken van de bonden.
De Basketbal Bond zit nu in elk geval zonder kassaldo, zonder begroting en zelfs na 2 oktober nog zonder competitie. Die moest wegens al deze moeilijkheden namelijk worden opgeschoven tot 13 oktober. Is dit laatste dan nog een kwestie van uitstel, met de wedstrijd tegen Zwitserland werd het dit jaar „afstel”, omdat het geld er niet voor was.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s